ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2015


2015. április 30-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadási rendeletének és egyszerűsített beszámolójának elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a Pásztói Polgármesteri Hivatalban 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
4. Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Csépe Zsolt tü. alezredes, tűzoltóparancsnok
5. Javaslat fejlesztési célú hitel felvételére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
8. Javaslat a hatályos önkormányzati Képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
9. Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába tag megbízására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgatór
11. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. SZMSZ-ének elfogadására.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgatór
12. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. vezető tisztségviselői és Felügyelő Bizottság tagjai részére javadalmazási szabályzat módosításának jóváhagyására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a Dél-Cserháti Televízió Egyesület közötti együttműködési megállapodásra.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat Pásztó településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat a 21. sz. főúthoz szükséges önkormányzati ingatlanok kisajátítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat a pásztói 1848. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Javaslat vételre felajánlott ingatlanok megvásárlásának elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
18. Javaslat a Pásztó, Mátra u. 11. szám alatti önkormányzati lakás bérletére vonatkozó határozat felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
19. Javaslat Intézményi alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
20. Beszámoló a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
21. Javaslat Pásztói Gondozási Központ intézményvezetői megbízás pályázati kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
22. Javaslat Pásztói Sport Klub TAO pályázati önerő biztosítására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok
23. Javaslat Pásztói Szabadidő SE. kérelmének támogatására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok
24. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Kormányhivatal között létrejött használati megállapodás módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
25. Javaslat Molnár László Kishegyi szabadidő park bérletével kapcsolatos kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
26. Javaslat a Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoportjával kötendő együttműködési megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
27. Javaslat a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatainak és nyomdai munkáinak ellátására beérkezett pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
28. Javaslat a Pásztó, Kölcsey u. 20. 2/5. szám alatti lakás bérleti jogviszonyából eredő vitás kérdések rendezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
29. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT