ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2020
2020. november 6. utáni előterjesztések
1-145/2020. Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 29/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-147/2020. Javaslat A STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV (2021-2024) ÉS A 2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV JÓVÁHAGYÁSÁRA.
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
1-150/2020. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
1-151/2020. Javaslat a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-152/2020. Javaslat a Vörösmarty úti önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladási árára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-153/2020. Javaslat Ingatlanok cseréjére és szolgalmi jog bejegyzésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-154/2020. Javaslat Önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-155/2020. Javaslat Önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-156/2020. Javaslat a Pásztó 1959 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-157/2020. Javaslat a Pásztó 430 hrsz. alatt lévő Kastélykertben lévő épület használatba adásáról.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-158/2020. Javaslat az "Iparcsarnok kialakítása Pásztón" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke
1-159/2020. Javaslat a "Zöldváros fejlesztés Hasznoson és Mátrakeresztesen" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke
1-160/2020. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatói megbízásának meghosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-161/2020. Javaslat 80 éven felüliek támogatására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
1-162/2020. Javaslat a Pásztó 7588 hrsz-ú és 7590 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-163/2020. BESZÁMOLÓ az alpolgármester 2020. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester
1-164/2020. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
1-165/2020. Javaslat a Pásztó 3349 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-166/2020. Beszámoló a civil kapcsolatok tanácsnoka és a gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 2020. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil kapcsolatok tanácsnoka, Veres Róbert gazdasági kapcsolatok tanácsnoka
1-167/2020. Javaslat a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde tagóvodái nyitvatartási idejének módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
1-168/2020. Javaslat Önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-169/2020. Javaslat a Pásztó 82 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-170/2020. TÁJÉKOZTATÓ A MÁTRAKERESZTESI IFJÚSÁGI TÁBOR MŰKÖDÉSÉRŐL.
Előterjesztő: Szűcs Viktor, ügyvezető igazgató