ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK
2021. augusztus 26-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására .
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat iskolakezdő gyermekek tanszer vásárlásának támogatására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat Észak-Mátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyedi támogatási kérelmének elbírálásához.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
4. Javaslat Pásztó Kollégiumáért Alapítvány egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
5. Javaslat a Pásztói Shotokan Karate Klub egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
6. Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására (bizottsági ülésen kerül kiosztásra).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat "önkormányzatok rendkívüli támogatása" című pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat "Új bölcsőde építése Pásztón" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat Pásztó Esze Tamás zsákutca lakó-pihenő övezetté nyilvánításáról szóló megállapítások elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat településképi vélemény a Pásztó, Múzeum tér 2. számú (hrsz: 64) ingatlanra vonatkozóan.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat településképi vélemény a Pásztó, Madách utcai társasház II. (hrsz: 1983/4) építésére vonatkozóan.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat településképi bejelentési eljárás lefolytatására a Pásztó, Nagymező utca 5/A számra (hrsz: 1826/4/A) vonatkozóan.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat a "Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között" megnevezésű pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlására (3. és 4. számú melléklet a bizottsági ülésen kerül kiosztásra).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat a Pásztó 0122, 0185/1, 0133/3 és a 0130/3 hrsz-ú külterületi utak fejlesztésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester