ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2021


2021. évi előterjesztések
1-2/2021. Javaslat iskolai körzethatár megállapításának véleményezésére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
1-3/2021. Javaslat a Pásztó 3486 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-4/2021. Javaslat a 3060 Pásztó 1926/8/A/3 hrsz.-ú természetben Pásztó, Hunyadi utca 12. 1.em. 1 szám alatt lévő lakás eladására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-5/2020. Javaslat Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. telephely és könyvvizsgáló törléshez szükséges hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-6/2020. Javaslat Önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-7/2020. Javaslat a 4/2021. (I.15.) számú polgármesteri határozat módosítása.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-8/2020. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-9/2020. Javaslat "Pásztói Idősek Klubja épületének felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás indítására.
Előterjesztő: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke
1-10/2020. Javaslat "Háziorvosi rendelő épületének felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás indítására.
Előterjesztő: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke
1-11/2020. Javaslat a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde létszámkeretének csökkentésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-12/2020. Javaslat a Pásztó 3440/2 hrsz-ú ingatlan vételére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-13/2020. Javaslat a Pásztói Gondozási Központ Idősotthonának szakmai létszámát érintő fenntartói döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-14/2020. Javaslat dr. Éles János Pásztó Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-15/2020. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2018 (IX.27.) önkormányzati rendeletének a módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-16/2020. Javaslat Pásztó településnév használatra vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-17/2020. Javaslat "Háziorvosi rendelő épületének felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására és új közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke
1-18/2020. Javaslat Hajós Alfréd úti sporttelep büfé átalakításának jóváhagyására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-19/2020. Javaslat "Háziorvosi rendelő épületének felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke
1-20/2020. Javaslat "Pásztó Város környezetfejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke
1-22/2020. Javaslat a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-23/2020. Javaslat "Pásztói Idősek Klubja épületének felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke
1-26/2020. Javaslat a Pásztói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
1-28/2020. Javaslat Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-29/2020. Javaslat a 3060 Pásztó, 2951 hrsz-ú belterületi ingatlan átminősítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-30/2020. Javaslat Óvodai beiratkozás időpontjának jóváhagyására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
1-31/2020. Javaslat a Pásztói Gondozási Központ SZMSZ-ének és Szakmai programjának módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
1-33/2020. Javaslat 22/2021.(II.18.) számú határozat módosítására.
Előterjesztő: Dénes Anita osztályvezető
1-34/2020. Javaslat PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2021. ÉVI ÜZLETI TERVE elfogadására.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
1-35/2020. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél keletkező behajthatatlan, elévült követelések leírására.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
1-36/2020. Javaslat A 2020. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSÁRA.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-38/2020. Javaslat fogorvosi ügyelet tárgyában feladat-ellátási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-40/2020. Javaslat a Hajós Alfréd úti büfében történő bővítés jóváhagyására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-41/2020. Javaslat a Pásztó 1393 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-42/2020. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél ügyvezető igazgató megbízására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-43/2020. Javaslat Pásztó Város településrendezési eszközeinek módosítására, a 21 számú főút melletti Hideg-völgyi vízfolyás területére vonatkozóan.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-46/2020. Javaslat a 2021. évi civil és sportpályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-47/2020. Javaslat a 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
1-48/2020. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-49/2020. Javaslat OFF-ROAD verseny megrendezéséhez való hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-50/2020. Javaslat a 3060 Pásztó 1973/12/A/27 hrsz.-ú természetben Pásztó, Cserhát lakónegyed 16. 3/3. szám alatt lévő lakás eladására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-51/2020. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
1-53/2020. Javaslat "Új bölcsőde építése Pásztón" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Dénes Anita, Bírálóbizottság elnöke